O nama

Misita PR & Communication osnovana je 2011. godine i od samog početka je podeljena na dva sektora: delatnost informaciono-komunikacionih tehnologija i delatnost odnosa s javnošću. U svakom od sektora ponaosob, kompanija postiže zapažene rezultate na tržištu i ostvarila je saradnju kako sa državnim, tako i lokalnim i međunarodnim privatnim sektorom.

Upravo zbog naše specijalizacije u specifičnim oblastima poslovanja, klijenti koji dođu kod nas, znaju da će sa druge strane stola imati nekoga ko zaista razume njihove potrebe, kao i propise koji regulišu oblast u kojoj oni posluju. Kompanija dugi niz godina ima uspešnu saradnju sa mnogobrojnim klijentima koji prepoznaju jedinstvena rešenja koja im nudimo, a koja su ostvariva i u skladu s etikom.