Guardian

Proizvođač: Calamp Wireless

Model: Guardian 400 (opseg 403-470 MHz), p/n 140-5046-300

Radio modem Guardian 400 je naslednik modela Dataradio T-96SR. Potpuno kompatibilan vazdušni interfejs omogućava nadgradnju postojećih radio mreža zasnovanih na T96SR modelu. Tipična primena je  u telemetriji.

Opšte karakteristike
 • Frekventni opseg 406-470
 • Širina kanala  25 kHz
 • Način rada Modemski i kao analogniradio u režimima:
  simplex, semi-duplex, full-duplex
 • Modulacija 2FSK
Prijemnik
 • Bit Error Rate @ 1×10-6
  12.5 kHz: -107 dbm @ 9.6 kbps; -110 dbm @ 4.8 kbps
  25 kHz: -100 dbm @19.2 kbps; -107 dbm @9.6 kbps; -110 dbm @4.8 kbps
 • Susedni kanal 60 db @ 12.5 kHz; 70 db @ 25 kHz
Predajnik
 • Stabilnost frekvence 1.0 ppm
 • Izlazna snaga nosioca 1-10 W
 • Radni režim 100% (Power Foldback for High Temps)
 • Izlazna impedansa 50 oma
Radno okruženje
 • Radna temperatura -30° do +60° C
  -40° do +70° C sa 50% radnim ciklusom 10 W RF snage
 • Vlaga 5% do 95%
Električne karakteristike
 • Tx struja 1.2-3.6A@10V; 0.6-1.8A@20V; 0.4-1.2A@30V
 • Rx struja 360mA@10V; 200mA@20V; 150mA@30V
 • Napajanje 10-30 VDC
Fizičke karakteristike
 • Dimenzije 13.97 x 5.40 x 10.8 cm
 • Masa 1.1 kg
Interfejsi
 • Serijski COM 1, COM 2 RS-232 DB-9
 • Analogni korisnički I/O Right Angle, RS-422, RS-485, 8 Contacts (Male)
 • Antenski konektor TNC ženski (Tx/Rx)