Operativni nivo

Organizacija događaja

– Savetovanje u pogledu organizacije događaja

– Pomoć u analizi i odabiru adekvatnih aktivnosti

– Savetovanje u pogledu načina komunikacije sa ciljnim javnostima na mestu dešavanja

– Priprema i obuka za direktnu komunikaciju Klijenta s predstavnicima medija na događaju

– Produkcija materijala za događaj, u ime i za račun klijenta

Treninzi i obuke

1. Medijski nastup

– Tehnički aspekti medijskog nastupa

– Tehnike savladavanja teme i nezgodnih pitanja

– Praktični saveti

Kreativna rešenja

– Ideje

– Vizuelna rešenja

– Promo materijali

– Press kit

– Asistiranje pri izradi reženja za advertising kampanje

On-line kanali komunikacije

– Izrada i održavanje web site-a

– Izrada i održavanje naloga na društvenim mrežama

Evaluacija i izveštavanje

– Pravovremeno obaveštavanje klijenta o medijskim objavama, kao i o dodatnim mogućnostima tokom trajanja kampanje

– Evaluacija kampanje

– Predstavljanje rezultata kampanje

Press clipping i media monitoring

– Određivanje ključnih reči za potrebe klijenta

– Arhiviranje i praćenje medijskih objava