Usluge

Dugoročno planiranje i upravljanje predstavljaju osnovu odnosa s javnošću. Našim klijentima su na raspolaganju različiti paketi usluga i podrške koja im je potrebna. Saradnjom ‘na duge staze’ ostvaruju se najbolji rezultati i dolazi se do zajedničkog cilja. Zadovoljan klijent je najvažnija referenca koju kapitalizujemo kroz svoj rad. Sa druge strane, siguran i pouzdan partner može obezbediti da polje komunikacija, koje je na savremenom tržištu neophodno, bude uređeno, stabilno i drugačije.

STRATEŠKI NIVO

Strateško planiranje komunikacije

Usaglašavanje potreba i trendova, uz zakonska ograničenja, je oblast koja odnose s javnošću razlikuje od svih srodnih delatnosti sa kojom je povezuju. Pažljivo razvijanje, integrisanje i upravljanje strategijama je neophodno za izgranju i pozicioniranje kako na tržištu tako i prema ciljnim grupama.

Odnosi sa medijima

Višegodišnje iskustvo u oblasti komunikacija u zdravstvu omogućilo je uspostavljanje profesionalnih i prijateljskih kontakata sa predstavnicima medija. Zajedno sa njima smo prošli kroz sve promene, ustanovili čvrste veze i ovladali tehnikama.

Konsultacije u odnosima sa predstavnicima zdravstvenih vlasti, nevladinih organizacija i udruženja pacijenata

U određenim okolnostima i uslovima poslovanja neophodno je uspostaviti, izgraditi i negovati kvalitetan odnos i poverenje sa predstavnicima različitih sektora koji mogu unaprediti poslovanje.

Krizna komunikacija

Adekvatno i brzo reagovanje u trenucima izlaženja iz standardnih okvira poslovanja je ključno u određivanju i pozicioniranju kompanije u kriznim situacijama. Kao i u posebnim zdravstvenim stanjima, tako i u kriznoj komunikaciji, postoji vremenski okvir delovanja i uspostavljanja kanala komunikacije, kojim se otvara mogućnost za plasiranje pravovremenih i tačnih informacija koje će zaštititi integritet i ugled kompanije.

– Procena rizika i oblikovanje ključnih poruka

– Formiranje kriznog štaba u okviru organizacije

– Priprema predstavnika organizacije za davanje proaktivnih ili reaktivnih izjava u funkciji upravljanja krizom

Konsultantske usluge upravljanja krizom

Pored pravovremenog i adekvatnog reagovanja u kriznoj situaciji izuzetno je važno da kompanija drži sve konce u svojim rukama i da kreira ambijent poverenja, kako bi na taj način mogla da kontroliše štetu koja je neminovna. Eksperti za krizne komunikacije, isto kao i lekari, fokusirani su na otklanjanje i upravljanje problemom, ali imaju potrebu da što pre uspostave uslove za normalno funkcionisanje svih vitalnih sistema unutar kompanije.

– Pisanje reaktivnih izjava

– Odnosi s medijima u funkciji upravljanja krizom

– Evaluacija

Treninzi i obuke

1. Krizna komunikacija

– Kreiranje simulacija kriznih scenarija

– Upravljanje krizom

– Kako kontrolisati materijalnu i nematerijalnu štetu

Analitika

Kvalitativno-kvantitativne analize konkurencije, stakeholdera i tržišta koriste se u strateškom planiranju komunikacija. Svakodnevno informisanje o aktivnostima i potezima učesnika važnih za poslovanje kompanije doprinosi boljem planiranju i upravljanju definisanih ciljeva poslovanja.

OPERATIVNI NIVO